Dialog 20-20

Dialog 20-20

I samarbejde med "European Center for Minority Issues" (ECMI) i Flensborg og "Det udenrigspolitiske Selskab" i København. Krig og Fred - 100 år med nye grænser i Europa kl.17.30-19.00.

25. April 2019, 17.30 Uhr

Tabere, vindere og perspektiver.

Under denne titel sætte Schackenborg Fonden focus på 100-året for Genforeningen med Sønderjylland, som vil blive fejret og mindet i 2020, både syd og nord for grænsen.

Efter Første Verdenskrig blev der ikke kun trukket nye grænser mellem Danmark og Tyskland. adskillige grænseområder i Europa blev inddelt efter nye grænser, og det vakte alt  andet end glæde hos dem, som efter deres mening landede på den forkerte side af de nye grænselinier.

Det dansk-tyske grænseland bliver ofte fremført som mindretals-model i Europa, som en slags "genius loci", men det kan kun forstås, når man ser og sammenligner, hvad der i øvrigt er sket ved de andre grænser i de sidste 100 år.

Mens 100-året festligholdes her i området er der stadig nationale og sproglige mindretal i Europa, som den dag i dag ikke synes, at der er grund til fejring. Schackenborg Fonden vil derfor i samarbejde med "European Center for Minority Issues" i Flensborg og "Det udenrigspolitiske Selskab" i København sætte focus på eksempler fra andre grænseområder for at drage sammenligninger men også for at undersøge, hvordan disse grænseområder i dag ser perspektiverne for deres fremtid i det "nye" Europa.

Sydtyrol, som indtil 1919 var en del af det Østrisk-Ungarske rige, blev som følge af Første Verdenskrig en del af Italien. derfor vil Sydtyrol ("Alto Adige") det første grænseområde som Schackenborg Fonden vil diskutere i år og senere kommer det Ungarsk-Østeuropæiske grænseområde til debat på Schackenborg. I 2020 vil det tysk-franske/tysk-belgiske grænseområde stå på dagsordenen.

Hovedarrangementet er som planlagt i foråret 2020 en konterence også med vores egne mindretal, hvor danske, tyske og internationale politikere og eksperter vil drøfte grænselandets perspektiver, men også diskutere de udfordringer, som stadig gør sig gældende indenfor de "nye" grænser i Europa fra 1920. Udfra Storm P.'s berømte ord: Nu har vi fred, hvornår får vi ro?

Det første arrangement under overskriften "Schackenborg dialog" afholdes torsdag d. 25. april på Schackenborg med chefredaktøren for den tysksprogede avis "Dolomiten" i Bolzano/Bozen. Dr. Toni Ebner, som stammer fra en gammel sydtyrolsk familie, som siden 1945 har haft stor publicistisk og politisk indflydelse på den autonomi-status, som Sydtyrol - under beskyttelse af Østrig - har fået fra den italienske stat og som løbende er blevet videre udviklet.

Nærmere informationer om Sydtyrol og arrangementet d. 25. april følger.